jesienne zabawy / autumnal games

Zostałam zaproszona do zabawy. Przyjęłam zaproszenie, przyszłam na miejsce spotkania, a tam Alinka z Kici Nici czeka ze słoikami.
I was invited to play. I accepted the invitation, came to the meeting place, and there Alinka from Kici Nici was waiting with jars.

Zabrała mnie do ogrodu na zbieranie darów jesieni, a słoiki na nas czekały.
She took me to her garden to collect the gifts of autumn, and the jars were waiting for us.

Potem ozdabiałyśmy słoiki zebranymi skarbami.
Then we decorated the jars with collected treasures.

Alina wybrała dekorację świąteczną i użyła soli dla uzyskania śniegowej kołderki.
Ja pozostałam przy dekoracji jesiennej, na dno wsypałam piasek, by łatwiej było włożyć i zapalić świecę.

Alina chose Christmas decoration and used salt to get a snow quilt.
I stayed with the autumn decoration, I poured sand on the bottom to make it easier to put on and light a candle.

To był bardzo miły poranek, dziękuję Alinko!
Teraz Was zapraszam do wypróbowania pomysłu, słoik znajdzie się w każdym domu, a dekoracje na ogródku, w parku, czy w lesie.

It was a very nice morning, thank you Alinka!
Now I invite you all to try the idea, the jar will be in every house and the decorations you finde in the garden, park or forest.

Miłej zabawy! Have fun!

narodziny smoka / dragon is born

Smok rodzi się z magii, miłości i dobrej energii.
U nas niedawno urodziła się taka magiczna istota.
Najdłużej zajęło wykluwanie zalążka – czyli sam pomysł z czego ma powstać i jak ma wyglądać.
Narodziny odbyły się przy cieple kominka i dźwięku pracującej maszyny do szycia. Teraz smok powędruje do swojego nowego domu,
by tam otoczyć magią pewnego wyjątkowego chłopca.

A dragon is born of magic, love and good energy.
Such a magical creature was recently born in our house.
It took the longest time to hatch the seed – that is, the very idea of what it is supposed to be made of and how it is supposed to look like.
The birth took place at the warmth of the fireplace and the sound of a working sewing machine. Now the dragon will go to its new home,
to surround a special boy with the magic.

Malarstwo – nowa stara pasja/ painting – a new old passion

Pod koniec kwietnia wróciłam do pasji z czasów szkoły podstawowej,
na początku pandemii, zupełnie sama, znalazła mnie
informacja o Creative School
(zapis prawidłowy, to szkoła znalazła mnie, a nie odwrotnie).
Dosyć spontanicznie (jak na mnie to bardzo), bo po krótkiej konsultacji
z mężem (krótkiej i tylko jednej) zapisałam się na kurs malarstwa.
Okazało się, że prowadząca zajęcia Natalia Kossak jest wspaniałą osobą. Natalia jest mega-pozytywna, pogodna, pełna optymizmu i dobrej energii. Entuzjazmem „sypie” na kursantów i po prostu nim zaraża 🙂
Otacza kursantów opieką, daje wskazówki i pozwala na samodzielne odkrywanie pełnej satysfakcji z procesu twórczego. Ma niezwykły dar budowania więzi, co pomaga swobodnie próbować, popełniać błędy
i własnym tempem poszukiwać właściwego sobie stylu i najlepszej dla siebie metody malowania. Każdemu życzę takiego przewodnika po świecie barw, kompozycji i wyobraźni.
Tym sposobem „odkurzyłam” swoją pasję sprzed lat i postanowiłam, że moje obrazy nie będą wisiały tylko na ścianach w naszym salonie, ale, że będę się nimi chwalić. Wydumałam, że w każdy ostatni czwartek miesiąca będę „wrzucać” na bloga jeden z moich obrazów.
Kolejność publikacji nie będzie chronologiczna, a będzie zależała wyłącznie od mojego „widzi mi się”.
Uwaga! Proszę wyłącznie o pozytywne komentarze :), gdyż jestem artystą początkującym, który potrzebuje wsparcia, słów otuchy, zachęty do dalszej pracy i zdrowego dopingu 🙂
Dziś pokażę Wam obraz „oko”, albo raczej „mam Cię na oku”;
płótno, gwasz, format 20cm x 20 cm

At the end of April, I returned to my primary school’s passion,
at the begining of the pandemic,
an information about Creative School found me
(it is correct: the school found me, not the other way around).
Quite spontaneously (very much for me), after a short consultation with my husband (short and only one) I signed up for a painting course.
It turned out that the teacher, Natalia Kossak, is a wonderful person. Natalia is mega-positive, cheerful, full of optimism and good energy.
She „pours” her enthusiasm on the students and just spreads it 🙂
She takes care of students, gives tips and allows you to discover full satisfaction with the creative process on your own. She has a remarkable gift for building relationships, which helps to freely try and make mistakes
and gives you time to look for your own style and way of painting .
I wish you such a guide to the world of colors, composition and imagination.
In this way, I „dusted off” my passion from years ago and I decide that my paintings will not just hang on the walls of my house, but that I will brag about them. I figured that every last Thursday of the month I would „post” one of the images on my blog.
The order of publication will not be chronological and will depend solely on my „because I said so”.
Warning! I am asking only for positive comments :), because I am a beginner artist who needs support, words of encouragement for further work and healthy cheering 🙂

Today I will show you the „eye” picture, or rather „I have an eye on you”;
canvas, gouache, 20cm x 20cm format


wisi w salonie i patrzy czy maluję dalej 🙂
pilnuje mnie, żebym nie ustawała w rozwijaniu mojej starej/nowej pasji

hanging in the living room and watching if I paint further 🙂
keeps an eye on me so that I keep developing my old/new passion

Hedwiga / Hedwig

Marysia jest fanką Harrego Pottera. Tego lata była nawet na kolonii w świecie czarodziejów na zamku w Krasiczynie.
Po powrocie czekała na Nią Hedwiga, uszyłam ją inspirując się fantastycznymi pracami Ann Wood 


Marysia is a Harry Potter fan. This summer she was on the camp
in the world of wizards at the castle in Krasiczyn.
After returning Hedwig was waiting for Her , I made the owl inspired
by the fantastic works of Ann Wood

hedwiga_mix